PoolQuimia.com és propietat de Revolution Star, S.L., amb NIF B-67.072.777 i amb domicili fiscal a la Ctra. C-25 Km 238’9  (apartat. de correus 27) de Riudellots de la Selva (Girona).

Termes i condicions d’ús de PoolQuimia.com

La utilització dels serveis de PoolQuimia.com i de la seva cistella de compres implica:

-        Ésser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

-        Haver llegit, entès i acceptat els termes i condicions d’ús descrits a continuació.

En cas contrari, no s’haurà de proporcionar cap tipus d’informació personal ni utilitzar aquest servei.

 

Preus i condicions de venda

Els preus inclouen l'IVA. L’euro és la moneda amb la qual es realitzarà el cobrament, independentment del país en el qual s’efectuï la compra.

Els preus estan subjectes a possibles variacions.

Totes les vendes i lliuraments estan subjectes a disponibilitat dels productes i a la confirmació del pagament.

Lliurament a la península i Illes Balears.

Les despeses de transport no estan incloses en el preu dels productes. El seu import es computa automàticament al afegir els productes al cistell. El seu càlcul depen del pes de la comanda i del lloc d'entrega. Cada vegada que afegeixis un producte a la cistella de compra, les despeses d'enviament canvien automàticament. D'aquesta manera podràs comprovar el preu total dels artícles juntament amb les despeses d'enviament abans de finalitzar la teva compra.

Les despeses de transport varien poc al afegir més d'un article a la cistella de compra.

No és possible l'entrega de comandes a llocs remots o de molt difícil accés.

 

Mètodes de pagament

Es pot escollir entre les següents formes de pagament:

-Targeta de crèdit o dèbit.

-Transferència bancària.

PoolQuimia.com garanteix la seguretat i confidencialitat sigui quin sigui el mètode de pagament escollit.

En el cas d’utilitzar targeta de crèdit el sistema és similar a l’emprat per un caixer electrònic o una compra en una botiga física, és a dir, les seves dades es transmeten directament a l’entitat bancària, que és qui accepta o rebutja el pagament i, per tant,  PoolQuimia.com en cap moment pot obtenir-les ni retenir-les.

En el cas de pagar mitjançant transferència bancària, les dades del compte bancari on realitzar la transferència són enviades per correu electrònic al comprador una vegada formalitzada la comanda. Transcorreguts 7 dies sense rebre el pagament, la comanda serà desestimada.

Si s’opta per la transferència bancària, cal tenir en compte que l’abonament del pagament al compte del venedor per part de l’entitat bancària es pot demorar fins a 48 hores, i que fins que no es produeixi aquest abonament no es procedeix a l’enviament de la comanda.

 

Condicions de lliurament

Una vegada confirmada la transacció econòmica, es prepara i s’envia la mercaderia per agència de transport. El temps de transit va de 3 a 5 dies hàbils, depenent del destí de la comanda, a comptar a partir de l’endemà de la confirmació del pagament.

Excepcionalment, es poden donar circumstàncies alienes a PoolQuimia.com que retardin el lliurament, com poden ser l’absència de persones al domicili de destí de la comanda, problemes de logística de les empreses de distribució, etc. En aquests casos, PoolQuimia.com farà tot el possible per tal que la comanda sigui lliurada el més aviat possible.

 

Devolucions

Només s’acceptarà la devolució de productes en el seu estat original

El comprador disposarà de 14 dies naturals per a desistir de la compra, a comptar a partir del dia de la recepció de les mercaderies.

La devolució donarà dret al reintegrament de les quantitats satisfetes per els productes comprats, però en cap cas donarà dret al reintegrament dels imports satisfets en concepte de manipulació i transport.

En tot cas, el comprador s’haurà de fer càrrec del cost del transport de la devolució dels productes al magatzem del venedor.

La voluntat de desistir de la compra s’haurà de notificar per escrit mitjançant el formulari de l’apartat “contacte” de PoolQuimia.com, qui informarà dels passos a seguir. 

 

Protecció de dades

Les dades personals que s’obtinguin mitjançant el formulari de contacte d’aquest lloc web, mitjançant la recepció de correus electrònics, per telèfon o per escrit, són tractades amb la màxima confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les gestions i/o sol·licituds d’informació i consultes. Únicament s’incorporaran a un fitxer en el cas que la persona s’hagi registrat voluntàriament, hagi fet una comanda, i per tant, sigui requeriment legal. Aquestes dades en cap cas es cediran a tercers, excepte requeriment judicial. En qualsevol moment es pot accedir a l’esmena o cancel·lació d’aquestes dades, comunicant-ho a PoolQuimia.com per qualsevol mitjà.

 

Responsabilitat sobre els continguts

Els continguts de PoolQuimia.com, incloent-hi imatges, textos i dissenys, es mostren amb finalitats d’informació i publicitat. De forma general, queda prohibit el seu us amb finalitzats comercials alienes a PoolQuimia.com, o en una finestra aliena (framming), així com la seva transformació o alteració, si no se’n disposa de la conseqüent autorització.

PoolQuimia.com es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del seu web, i l’usuari es compromet a utilitzar qualsevol d’aquests elements en forma deguda i correcta, i en cap moment amb la finalitat de manipular les dades, imatges o qualsevol altra informació. A més, es compromet a utilitzar aquesta botiga virtual per a benefici mutu, a través del qual podrà realitzar operacions de compra amb les dades que subministri a tal efecte i de les quals manifesta són autèntiques i vigents.