Sobre nosaltres

L’any 2000 vaig començar a fer-me càrrec del manteniment de piscines públiques. Era jove i estava molt motivat però pràcticament no en tenia ni idea. Durant anys vaig haver d’aprendre moltes coses per mi mateix, perdent molt de temps, molta energia i molts diners. En aquells temps havia pagat dos, tres i fins a quatre vegades el preu que ara pago per determinats productes, com les pastilles de clor. Llavors no existien les facilitats que Internet i el comerç electrònic ofereixen avui dia. Amb els anys vaig aprendre com funcionava el mercat, vaig fer bons contactes i vaig muntar la meva pròpia xarxa de proveïdors de confiança.

L’experiència acumulada i la fascinació per el món d’Internet l’any 2010 em portaren a crear PoolQuimia, on comparteixo el que he après de les piscines i la xarxa de distribució professional de productes per a piscines que jo utilitzo en el meu dia a dia. I és que quant més volum mogui la xarxa, millors condicions tindrem tots els que l’utilitzem.

La xarxa de PoolQuimia treballa directament sobre el stock dels fabricants/majoristes i envia els productes directament dels seus magatzems centrals a on sigui necessari, retallant despeses de logística i intermediació i aportant estalvi i qualitat.

Marc Micaló i Viñolas