Preu reduït! Brom per a piscines Q-Brom Ampliar

Brom per a piscines Q-Brom

El brom per a piscnies Q-Brom és un compost orgànic de dissolució lenta. Brom sense clor. DBDMH (1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoína). Es pot aplicar al skimmer, utilitzant un dosificador flotant o un dosificador d'erosió de cambra humida (brominador).

S'aconsella fer xocs regularment amb clor, oxigen actiu o altre producte oxidant o activador (excepte el peròxid d'hidrogen).

 

Més detalls

259,00 € (IVA inclòs)

-41%

438,99 €

  • Tambor 20 Kg
  • Caixa 4 x 5 Kg.

Més informació

El brom per a piscines Q-Brom és un compost orgànic de dissolució lenta. Brom sense clor. DBDMH (1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoína). Es pot aplicar al skimmer, utilitzant un dosificador flotant o un dosificador d'erosió de cambra humida (brominador).

S'aconsella fer xocs regularment amb clor, oxigen actiu o altre producte oxidant o activador (excepte el peròxid d'hidrogen).

Producte ideal per a tractar l'aigua de spas i piscines cobertes. Alt poder desinfectant. A diferencia de les cloramines, les bromamines no produeixen irritació als ulls ni olors desagradables.

 

ESPECIFICACIONS:

Ensayo

Límites

BROM ACTIU, %

31,0 - 39,0

CLOR ACTIU, %

10,0 - 16,0

VOLÀTILS, %, máx

1,0

PURESA, % mín.

93

 

Caixa de cartró de 4 pots de 5Kg.

 

ADVERTÈNCIES:

 

  • Característiques:

Producte classificat com a COMBURENT

És un desinfectant eficaç contra bactèries, algues i fongs. El seu poder desinfectant no depèn del pH en una escala entre 7 i 8.

El seu alt poder desinfectant li permet destruir tota la matèria orgànica present a l’aigua.

La combinació del brom amb les amines orgàniques dóna com a resultat uns compostos denominats bromamines (NHBr2) que, a diferència de les cloramines (combinació del clor amb les ànimes orgàniques), no disminueix l’eficàcia desinfectant del brom.

Les bromamines no produeixen irritació en els ulls ni olors desagradables. Per això, el brom és un producte ideal per a tractar l’aigua de spas i piscines cobertes.

  • Transport: precisa TRANSPORT per a matèries PERILLOSES UN 1479. 
  • Emmagatzematge: conservar els recipients tancats. Emmagatzemar en una sona airejada. 
  • Identificació dels perills:

-       Mantenir fora de l’abast dels nens.

-       Producte corrosiu i comburent

-       Nociu per inhalació i per ingestió.

-       Molt tòxic per a organismes aquàtics.

-       En contacte amb àcids allibera gasos tòxics.

-       Provoca cremades greus.

-       Utilitzar indumentària i guants adequats i protecció per a els ulls/cara.

-       En cas d’accident o malestar, recórrer immediatament al metge (si és possible mostrar l’etiqueta).

 

DOSSIFICACIÓ I UTILITZACIÓ

 

Ajustar el pH de l’aigua entre 7,2 i 7,6. Afegir de 3 a 4 grs de Brom en tabletes 20gr per cada metre cúbic d’aigua al dia.

Aquestes dosis són de caràcter orientatiu i poden ésser modificades en funció de les característiques pròpies de cada piscina, climatologia, etc.

El brom residual lliure haurà d’estar situat sempre entre 3 i 6 ppm. Aquest valor es pot mesurar fàcilment utilitzant un kit analitzador de brom i pH. Aquest control s’haurà d’efectuar un mínim de 2 vegades al dia.

Accesoris

5 productes més a la mateixa categoria:

Clients que han vist aquest producte també han adquirit:

Descarregar