Pastillas de cloro CTX-370 Sin Bórico Ampliar

Pastilles de clor lent sense bòric CTX

Pastilles de clor lentsense àcid bòric CTX, de dissolució lenta amb un 90% de clor útil en la seva composició. Compost sòlid nom comburent, altament estabilitzat, per a la desinfecció i el manteniment de l’aigua cristal·lina i higiènicament pura.

Més detalls

Aquest producte ja no està en estoc

140,00 € (IVA inclòs)

  • Pack 4x4 KG

Més informació

Pastilles de clor lent sense àcid bòric CTX, de dissolució lenta amb un 90% de clor útil en la seva composició. Compost sòlid nom comburent, altament estabilitzat, per a la desinfecció i el manteniment de l’aigua cristal·lina i higiènicament pura.

Les pastilles de clor lent sense bòric CTX són ideals per a:

Les pastilles de clor lent sense bòric CTX són ideals per a ésser utilitzades en dosificadors, essent un producte eficient, segur i econòmic per a tractar l’aigua de la piscina.

Les pastilles de clor lent sense bòric CTX són un producte adequat per a la desinfecció de piscines construïdes amb materials ceràmics. Aquest producte no ha d’entrar en contacte directe amb les piscines fabricades amb liner, polièster o vinil, o bé pintades, ja que pot produir decoloracions.

Consells d’ús de les pastilles de clor lent sense bòric CTX:

Tractament inicial amb pastilles de clor CTX-370 Sense Bòric:

Addicionar 15 grs. de Diclor granular CTX-200 GR per cada m3 d’aigua. Transcorregudes 2 hores, ajustar el pH de l’aigua entre 7,2 i 7,6 utilitzant Minorador de pH sòlid CTX-10 o Incrementador de pH sòlid CTX-20.

Tractament de manteniment amb pastilles de clor CTX-370 Sense Bòric:

Amb el pH de l’aigua ajustat, el tractament de manteniment pot efectuar-se de dos formes diferents:

A)     Col·locar en els cistells dels skimmers 1 pastilla de clor lent sense bòric CTX per cada 25 m3 d’aigua cada 7 dies.

B)      A aquelles instal·lacions en les quals s’utilitzi el dosificador Clorimax, omplir-lo de pastilles de clor lent sense bòric CTX i a continuació fer recircular l’aigua a través del dosificador.

El tractament inicial (supercloració), s’haurà de repetir sempre que s’apreciï falta de transparència a l’aigua.

És indispensable que tot el volum d’aigua de la piscina sigui recirculada a través de l’equip depurador diàriament.

El clor residual lliure haurà d’estar situat entre 0,5 i 2 mg/l, valor que es mesurarà fàcilment emprant un fotòmetre per a piscines Scuba II.

Aquest control s’haurà d’efectuar un mínim de 2 vegades al dia.

Valor afegit de les pastilles de clor lent sense bòric CTX:

Les pastilles de clor lent sense bòric CTX són un producte més sà. Eliminant l’àcid bòric, la nova fórmula fa que les pastilles de clor siguin més sanes i que no portin cap additiu perjudicial per a la salut.

Les pastilles de clor lent sense bòric CTX són un producte més eficaç. Amb la nova fórmula les pastilles de clor duren més temps. A més, permet una alliberació controlada i constant de clor evitant excessos perillosos de desinfectant a l’aigua. Permet un dissolució més lenta i homogènia de la pastilles, evita els pics (excés) de desinfectant i redueix el seu consum.

Les pastilles de clor lent sense bòric CTX són un producte més net. Amb la nova fórmula les pastilles de clor no deixen cap residu a la superfície, amb la qual cosa la piscines estarà més neta, es redueix el consum d’altres productes químics i es redueix el consum d’aigua per neteges de filtre.

Les pastilles de clor lent sense bòric CTX al ser no comburents són un producte més segur en el seu emmagatzematge, mantenint les mateixes propietats oxidants i desinfectants que els productes clorats comburents.

 

Aquestes dosis són de caràcter orientatiu i es poden modificar en funció de les característiques de cada piscina, climatologia, etc. La dosificació de productes es farà preferentment al capvespre i sense la presencia de banyistes a l’aigua de la piscina.

Pastilles de clor lent sens bòric CTX - Vídeo promocional

8 productes més a la mateixa categoria: